@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
26 september 2019.