@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
5 augustus 2018.