@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
8 sept 2017.