@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
6 februari 2019.