@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
6 oktober 2017.