@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
8 oktober 2018.