@SynagogeDelft volgenLaatst gewijzigd:
7 december 2018.