Holocaust monument

Ter nagedachtenis aan de Jodenvervolging, de Holocaust, zijn in de synagoge op twee panelen de namen aangebracht van de joodse Delftenaren die tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 zijn weggevoerd en vermoord. De panelen met de namen zijn op 28 september 2010 tijdens een plechtigheid onthuld door mevrouw M. Junius, wethouder der gemeente Delft.

In memory of the Holocaust, the names of the Jewish population from Delft that being deported and murdered during the World War II 1940-1945, have been written on the inner wall of the synagogue. During a ceremony on the 28th of September 2010 the names have been unveiled by Mrs. M. Junius, Alderman of the Municipality of Delft.

À la mémoire de l'Holocauste, les noms des juifs de Delft déportés et assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale 1940-'45, ont été inscrits sur deux panneaux de la paroi intérieure de la synagogue. Ils ont été dévoiles lors d'une cérémonie d'inauguration le 28 Septembre 2010 par Mme M. Junius, échevin de la municipalité de Delft.

holocaust monument

holocaust monument

détail

détail