Synagoge Delft
 
 

Voor U ligt de het tweede nummer van het Magazine Synagoge Delft. Het eerste nummer heeft veel positieve reacties opgeleverd, niet alleen uit de stad Delft en haar regio, maar zelfs uit Amerika. Daarnaast hebben we ook ideeën voor de toekomst ontvangen. De samenstellers spreken hun oprechte dank daarvoor uit. U ontvangt dit tweede nummer net voor Chanoeka, het feest van het wonder van het licht. Een lichtpuntje is ook waar te nemen aan het eind van de tunnel die Corona heet; met name geeft het uitzicht op vaccinatie ons goede hoop dat wij de culturele evenementen in onze synagoge in 2021 weer op kunnen starten.

Wij wensen u veel leesgenoegen met dit tweede nummer toe; met daarin een verhaal over het Chanoeka-feest en een bijdrage van de rabbijn en van de voorzitter van Klal Yisrael. Verder kunt U genieten van het eerste deel van onze serie over Joodse humor. En dan zijn er de vaste rubrieken over Joodse wijsheid, de geschiedenis van onze Delftse Synagoge en joodse cultuurtips. Ten slotte dit: mocht U de jaarlijkse bijdrage nog niet gestort hebben, dan willen wij U graag herinneren aan de noodzaak dit in orde te brengen.
 
Wij wensen U mooie feestdagen toe en een gezond en succesvol 2021 en natuurlijk veel leesplezier.

De redactie en medewerkers
 
 
 
 Chanoeka, inwijding van de tempel
 
In december wordt het Chanoeka-feest gevierd, een feest waar lichtjes een belangrijke rol bij spelen; net als bij het kerstfeest. Over de oorsprong van het Chanoekafeest het volgende:

Na de dood van Alexander de Grote (323 voor Christus) viel zijn rijk uiteen en in 171 voor de jaartelling veroverde Antiochus IV het gebied dat wij nu Israel noemen. Hij noemde zichzelf Antiochus Epiphanus (de verlichte). Zijn bijnaam was echter Epimanus (de dwaas). Langzaam maar zeker werd het Joodse leven door hem onmogelijk gemaakt. De tempel was verontreinigd bijvoorbeeld doordat Joden gedwongen werden varkens te offeren. Het was Jehoeda Maccabeüs die, na een opstand van drie jaar, de Tempel heroverde. Het wonder van Chanoeka is dat een klein kruikje olie genoeg bleek te zijn om de Menora (de achtarmige kandelaar) in de tempel acht dagen te laten branden.

Zowel het Kerstfeest als Chanoeka zijn feesten van het licht. In de donkerste maand van het jaar gedenken de Joden de her-inwijding van de tempel door Jehoeda Maccabeüs. Chanoeka is een feest dat thuis gevierd wordt. Tijdens Chanoeka steekt men gedurende acht dagen elke avond een kaars meer aan op de achtarmige kandelaar en we zingen het lied Maóz Tsoer (Een hechte burcht). Kinderen krijgen kleine cadeautjes en spelen met een tolletje met vier hebreeuwse letters (noen, gimmel, hé en sjien), die staan voor Nes Gadol Haja Sjam, een groot wonder vond daar plaats. Dit jaar steekt men de eerste kaars aan op 11 december en de laatste op 17 december.
 
Steun de Synagoge
 
Heeft u uw bijdrage al overgemaakt, dan kunt u dit bericht overslaan.
De Vereniging Vrienden van de Synagoge Delft ondersteunt al jaren het voortbestaan van de synagoge door het geven van culturele voorstellingen. Door de coronacrisis is uw steun harder nodig dan ooit.
Word vriend en zorg door uw bijdrage dat we ons werk  kunnen voortzetten. Maak € 20 over, eventueel aangevuld met een gift) op rekeningnummer
NL09 INGB 0005 5913 26 t.n.v. Vrienden van de Synagoge Delft.
 
Vergeet niet uw emailadres mee te sturen, dan houden wij u op de hoogte.
 
Klal Yisrael
 
 
 

De Open Joodse Gemeente Klal Yisrael heeft iedere week een dienst of studiebijeenkomst. Onze diensten zijn op vrijdagavond of zaterdagmorgen en door de week als er een feestdag is. We hebben traditionele diensten en meditatieve diensten en regelmatig Tora-studie. Helaas kunnen wij in deze coronatijd onze diensten niet in onze prachtige sjoel houden. We kijken er erg naar uit om weer terug te keren! Gasten zijn ook in onze Zoom-diensten van harte welkom. Onderaan deze pagina kunt u zich opgeven.
Onze gemeente verzorgt een gioer-opleiding voor mensen die tot het Jodendom willen overgaan. Het is een intensieve opleiding van twee jaar, waarin alle aspecten van het Jodendom aan bod komen. Joods worden is niet een stap om lichtvaardig te nemen. Het hele leven verandert. Maar als dit al lang een diep verlangen van u is, neem dan contact op per mail met rabbijn Hannah Nathans.

Hannah Nathans, rabbijn OJG Klal Yisrael

 
 

De Open Joodse Gemeente Klal Yisrael is een vereniging met leden die Joods zijn, en kandidaat-leden die Joods willen worden, dat wil zeggen bezig zijn met de gioer-opleiding daarvoor.
Klal Yisrael is de enige Nederlandse reconstructionistische gemeente, wat inhoudt dat wij proberen het Jodendom te ‘reconstrueren’ naar de eisen van onze tijd, maar met groot respect voor wat ons vanuit onze traditie aangereikt wordt. Concreet betekent dat dat wij een progressief-vrijzinnige gemeente zijn waar geen onderscheid bestaat naar geslacht, kleur of seksuele geaardheid, terwijl in onze liturgie veel terug te vinden is van de duizenden jaren oude Joodse tradities die ons zo dierbaar zijn.
Klal Yisrael is blij en trots weer Joods leven in de prachtige ‘sjoel’ aan de Koornmarkt te hebben gebracht.

Eric Bremer, voorzitter OJG Klal Yisrael
 
 
 
Humor
 
 
De komende afleveringen van dit Magazine willen wij aandacht schenken aan het verschijnsel humor vooral toegespitst op Joodse humor. Wat is humor? Humor heeft alles te maken met het opwekken van de lachlust. En lachen is gezond. Iets wat wij in de coronatijd goed kunnen gebruiken.

Maar humor heeft meer functies dan alleen het stimuleren van welbevinden. Humor relativeert; het kan bijvoorbeeld autoriteiten belachelijk maken.Humor zet je aan het denken en zet je op het verkeerde been. Humor is één van de weinige manieren waarop we onze agressie op een niet destructieve manier kunnen uiten. Ernstige zaken worden in een luchtiger daglicht gezet. Ziekte, dood en seksualiteit zijn onderwerpen die vaak terugkomen in grappen. Maar humor kan ook kwetsen en is soms een vorm van leedvermaak. Denk aan situaties waarin mensen uitglijden over een bananenschil of een nat pak oplopen.

Wat de één leuk vindt, leidt bij een ander slechts tot irritatie. We zien dan ook dat humor verschilt van volk tot volk. Hier is onderzoek naar gedaan. Frankrijk is gek op oh la la, scheten en boeren. In Amerika zien we vaak dat schreeuwende mensen de lachspieren prikkelen. Engeland staat bekend om zijn absurde humor. In China en Japan is gezichtsverlies een bron van vermaak. Wat in het ene land een succesvolle grap is, wordt in een andere regio totaal niet als leuk ervaren. Onderzoekers vonden echter één grap die in bijna alle landen als geestig werd ervaren. Daar komt ie!

Sherlock Homes en Watson zijn op vakantie en kamperen. Midden in de nacht maakt Sherlock Holmes Watson wakker en zegt: "Kijk om je heen en trek je conclusies." Watson zegt: “Ik zie een hemel bedekt met miljoenen sterren. En waarschijnlijk zullen er sterren zijn waar planeten om heen draaien. En het is mogelijk dat daar bewust levende wezens zijn, die naar ons kijken en de zelfde conclusies trekken.”
Waarop Sherlock Holmes zegt: ”Nee idioot, ze hebben de tent gestolen”.


Joodse humor

Joodse humor is de lange traditie van humor in het jodendom die teruggaat op de Torah en Midrash (lessen en interpretaties van de Torah) van het oude Midden-Oosten.
Hoewel Joodse humor zeer divers is, wordt er veel gebruik gemaakt van woordspelingen, ironie en satire. Ook is de humor vaak antiautoritair van aard en wordt de spot gedreven met zowel het religieuze als seculiere leven. Sigmund Freud zag joodse humor als uniek omdat het voornamelijk de spot drijft met leden van de eigen groep.

"Dokter, ik praat steeds tegen mezelf?"
Psychiater: "Maak je geen zorgen, dat komt wel vaker voor, veel mensen doen dat."
"Ja, maar u weet niet hoe irritant ik ben.
"

Joodse humor is gebaseerd op zelfkritiek. Als in Nederland iemand een Belgenmop kent, dan is die grap nooit vleiend voor de Belgen. Joodse humor zet nauwelijks een niet-jood voor schut maar vooral de eigen groep. Maar ook op antisemitisme wordt gereageerd. De echte Joodse witz benoemt werkelijke feiten en gebreken en geen vooroordelen zoals bijvoorbeeld “Joden zijn woekeraars en sjacheraars”.

Oom: "Wat zou je doen als ik je 100 euro gaf?"
Kleine Brammetje: "Ik zou ze natellen!
"

Kleine Erna mag niet meer met kleine David spelen, omdat haar ouders hebben gezegd dat de Joden Christus hebben vermoord. Waarop Davids vader zegt: “Dat waren wij zeker niet! Dat moeten de Finkelsteins van hiernaast geweest zijn."

 Joodse humor is optimistisch van aard op de lange termijn, maar pessimistisch voor de korte termijn.
Maak je geen zorgen, de Heer heeft ons tegen de Farao en Haman beschermd. Hij zal ons ook wel tegen de Messias beschermen

Naast alle moppen over bijvoorbeeld antisemitisme zijn er ook minder melancholische thema's. Zoals over de geleerden hun de studenten en de “schlemielen”. Of ze hebben als thema voedsel, gezondheid, gebruiken en manieren. En niet te vergeten gaat het over de zakenmensen, de rabbijnen en de “schnorrers” (bedelaars). Ook over koppelaars, huwelijk en familie bestaan veel grappen. U ziet, thema’s genoeg om de coronatijd door te komen.

Tot zover deze eerste aflevering over joodse humor. Ter afsluiting nog deze overweging: Als je een mop aan een Jood vertelt, zal hij je onderbreken. Ten eerste zegt hij dat hij die mop al kent, Ten tweede, vertel je die mop helemaal verkeerd. Ten derde, hij zal je de mop nog eens vertellen, maar nu goed.
Ten slotte nog een mop over moppen.

Drie mannen zitten in de trein; één man noemt een getal en de ander barst in lachen uit. De tweede noemt een ander getal; de eerste ligt dubbel. De derde man is nieuwsgierig en vraagt: Wat doen jullie toch? De eerste man zegt: Wij kennen zo veel moppen, dat we ze genummerd hebben dan hoeven we alleen het getal te noemen. Oh, zegt de derde man, dat wil ik ook wel eens proberen en hij zegt: zevenhonderdvijfentachtig. Niemand lacht. Waarom lachen jullie niet, vraagt hij. De eerst man antwoordt: Ach je vertelt hem verkeerd!

Geraadpleegde literatuur
„Der Jüdische Witz“ van Salcia Landmann, 1960
“The Big Book of Jewish Humor”, Novak & Waldoks, 1981

 
 
 
Nieuws en tips
 
 
 
Holocaust literatuurprijs
 
De Stichting Hermann & Hannelore Grünberg is in 2011 opgericht door schrijver Arnon Grunberg om iets terug te doen voor de gemeenschap die hem gestimuleerd heeft zijn talenten te ontplooien. De Stichting wil vertalingen van literaire werken uit kleine taalgebieden mogelijk maken door fondswerving en eigen subsidie.
 
 
Israelische mandolinespelers
 
Avi Avital is een Israëlische mandolinespeler. Hij is vooral bekend om zijn vertolkingen van barok- en volksmuziek, waarvan een groot deel oorspronkelijk voor andere instrumenten werd geschreven. Hij is genomineerd voor een Grammy-prijs en tekende in 2013 een platencontract bij Deutsche Grammophon. Avi Avital speelde in november met Holland Baroque ensemble in het Concertgebouw. Zijn nieuwste cd is uitgebracht bij Deutsche grammophone en heet The Art of the Mandolin.
 
 
Fauda
 
Op Netflix is een spannende Israëlische politieke thriller te zien Fauda genaamd. Het woord Fauda betekent chaos. Een gepensioneerde Israëlische topagent gaat op zoek naar een Palestijnse strijder die hij dacht gedood te hebben. Hij veroorzaakt een reeks chaotische gebeurtenissen. Het bijzondere van deze serie is dat er enthousiast op gereageerd wordt zowel door Palestijnse Arabieren als door Joodse inwoners van Israël. Het is een intelligent verhaal waarin een realistisch beeld wordt neergezet van de strijd tussen Palestina en Israël zonder dat bepaalde groepen als beter of intelligenter worden gekarakteriseerd. Stalen zenuwen zijn wel vereist tijdens het kijken.
 
 
 
 
Ronit Palache
 
Ronit Palache (Amsterdam, 1984) is journalist, schrijver, interviewer en redacteur bij talkshow Op1.
Bij de dertigste sterfdag van schrijver en columnist Renate Rubinstein bundelde Ronit Palache haar werk.
 
 
Ischa
 
Momenteel is er een podcast te beluisteren over het leven van Isscha Meier waarin vriend en vijand zich over hem uitlaat en fragmenten uit zijn radiointerviews te beluisteren zijn. De vijftiendelige serie heet Een dik uur Ischa.
 
 
 
Religieuze geschiedenis
 
 
 
Talmoed
 
 
De Talmoed (Hebreeuws: תלמוד) (= mondelinge leer) is, na de Tenach (voor christenen het Oude Testament), het belangrijkste boek binnen het Jodendom. Het bevat commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
 
 
Spreuken der Vaderen


Rabbi Jannai zegt: Wij kunnen geen verklaring vinden voor het feit, dat het slechte mensen goed gaat op deze wereld en dat rechtvaardigen aan beproevingen worden blootgesteld.

Rabbi Lewietas uit Jafné zei: Wees nederig, want het einde van de sterveling is de worm.

Samuel de Jongere zegt: Verheug U niet wanneer uw vijand valt en wanneer hij struikelt, laat uw hart dan niet verheugd zijn.
 
 
 
Geschiedenis van de Delftse Synagoge
 
Ter gelegenheid van de opening van onze synagoge stond er op 25 augustus1862 het volgende artikel in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en effectenblad:

DELFT, 23 Aug. Met bijzondere plegtigheid werd gisteren de nieuw gebouwde synagoge, staande aan de Koornmarkt naast de voormalige Gasthuiskerk, ingewijd. Dit plegtig feest werd vereerd door de tegenwoordigheid van den burgemeester, de leden van den raad(?) en Gedeputeerde staten, alsmede van de geestelijken der verschillende gezindten.
De inwijding zelve was hoogst indrukwekkend. Onder her gehoor van eene talrijke schaar werden in het met bloemen en anderszins smaakvol versierde kerkgebouw door Amsterdamsche en Delftsche koorzangers onder leiding van de heeren A. Berlijn, componist, en den oppervoorzanger Heymann, beiden van Amsterdam, de feest-ouverture, cantate (beide compositieën van den eerstgenoemde), en vervolgens nog onderscheidene toepasselijke gelegenheidsstukken, waaronder eene feest-ouverture van den heer (…) op uitstekende wijze uitgevoerd. Vervolgens werd door den Eerw. Heer B.S. Berenstein, opperrabijn te ’s Gravenhage, eene indrukwekkende rede gehouden. Na de gewone godsdienst-ceremonie werd de plegtigheid met een schoonen nazang besloten. Bijzonder hulde verdient de heer L. Winkel, president der feestcommissie, voor zijne gedurende twee jaar aan de voltooiing van de nieuwe synagoge belangeloos gewijde zorg. Het nieuw kerkgebouw zal, naar wij vernemen, in zijn tegenwoordigen feestdosch, gedurende de volgende week ter bezigtiging gesteld worden."
 

 
Reacties
 
Wij hopen dat u genoten heeft van dit nummer. Wij stellen het enorm op prijs als u ons vertelt wat u ervan vindt. Mocht u actief willen bijdragen aan dit magazine dan verzoeken wij u om uw bijdrage via dit emailadres naar ons te sturen.
 
Colofon:
Hoofdredactie: Bert Koe en Flip de Liema
Medewerkers: Nelli van den IJssel, Rudi Westerveld, Jan Paul Peters